Teknik promosi adalah bagaimana kita membujuk seseorang untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan baik itu produk yang sudah terkenal ataupun